fala


fala
fala I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ruchomy wał utworzony z wody na jej powierzchni, spowodowany działaniem wiatru, ruchami sejsmicznymi, ruchomymi obiektami (np. statkami) i grawitacją': {{/stl_7}}{{stl_10}}Fala długa, krótka, olbrzymia. Fale morskie, spienione, wzburzone. Szmer, szum, łoskot, huk fal. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ruch ciał lotnych przypominający fale wodne': {{/stl_7}}{{stl_10}}Fala ciepłego powietrza, upałów, mrozów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'poruszający się tłum ludzi': {{/stl_7}}{{stl_10}}Fala przechodniów, demonstrantów, podróżnych. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zjawisko, które swoją siłą, powtarzalnością itp. przypomina falę wodną': {{/stl_7}}{{stl_10}}Fala zbrodni, entuzjazmu, protestów, strajków. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pasmo włosów, naturalne lub ułożone sztucznie, przypominające kształtem falę wodną' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}fiz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'rozchodzący się w przestrzeni impuls drganiowy wywołany zaburzeniem stanu równowagi środowiska, przenoszący energię (bez przenoszenia materii) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Fale elektromagnetyczne, akustyczne, radiowe, dźwiękowe, świetlne, sejsmiczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_8}}środ. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w wojsku: taśma z metra krawieckiego, specjalnie malowana i zdobiona, w której odcinek centymetrowy odpowiada jednemu dniu służby, a koniec – jej zakończeniu; systematycznie skracana po każdym dniu; zwyczajowo prawo do niej mają żołnierze{{/stl_7}}{{stl_7}} starszego rocznika (tzw. dziadki) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Malować, obcinać falę. (Z) Ile zostało na fali? (Z) Dowódca poodbierał fale żołnierzom. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_8}}środ. {{/stl_8}}{{stl_7}}'żołnierze najstarszego rocznika': {{/stl_7}}{{stl_10}}Na kompanii rządzi fala. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}fala II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm, środ. {{/stl_8}}{{stl_7}}'praktykowany w wojsku zwyczaj wykorzystywania i upokarzania moralnego oraz fizycznego żołnierzy najmłodszego rocznika zwanych kotami przez starszych stażem żołnierzy, tzw. dziadków': {{/stl_7}}{{stl_10}}O zjawisku „fali”, czyli maltretowania nowych żołnierzy przez tych ze starszego rocznika, mówi się w wojsku otwarcie dopiero od kilku lat. (DzP) <niem.>{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}martwa fala; na falach eteru; utrzymywać się – utrzymać się na fali; zielona fala; nadawać [odbierać] na tych samych falach {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.